Lagen om anställningsskydd, LAS

Lagen om anställningsskydd förkortas LAS och är till för dig som anställd. På riksdagens hemsida kan du läsa hela Lagen om anställningskydd.