Vikariat

Att ha ett vikariat eller vara vikarie innebär att man har en tidsbegränsad anställning för att ersätta en annan person i dennes frånvaro, vanliga vikariat är att man är vikarie för någon som är på semester eller är föräldraledig – antingen mammavikariat eller pappavikariat.

Vikariat är en visstidsantällning och normalt kan den anställde inte säga upp sig eller bli uppsagd under den anställningstid som finns angiven i anställningsavtalet. Det finns dock möjlighet att avtala om möjlighet till möjlighet att avsluta anställningen i förtid även under ett vikariat om arbetstagare och arbetsgivare kommer överens om det i anställningsavtalet.