Tillsvidareanställning

Tillsvidareanställning är en anställningsform som innebär att anställningen löper tills vidare. Detta kan låta osäkert men tillsvidareanställning är den anställningsform som de flesta anställda i Sverige har och som i dagligt tal kallas fast anställning. En tillsvidareanställning är reglerad i ett anställningsavtal och för att sägas upp krävs saklig grund enligt lagen om anställningsskydd, saklig grund kan t.ex. vara arbetsbrist eller anledning som faller under personliga förhållanden.

En tillsvidareanställning kan även avslutas genom att den anställde avskedas, i så fall avslutas anställningen omedelbart. För att bli avskedad krävs normalt att den anställde grovt missköter sig, det normala är att en tillsvidareanställning sägs upp samt att man fortsätter arbeta enligt den uppsägningstid som finns reglerat i anställningsavtalet.

Om inget annat har angivits i anställningsavtalet (vikariat, provanställning, projektanställning, tidsbegränsad anställning, allmän visstidsanställning) är anställningen alltid en tillsvidareanställning.

Om man under fem års tid haft två års anställning eller mer med antingen visstidsanställning skall anställningsformen konverteras till en tillsvidareanställning. Dessa två olika anställningsformer kan ej läggas ihop. Före den 1 juli 2007 gällde att det skulle vara 3 års anställning under en femårsperiod för att anställningen skulle kunna konverteras till en tillsvidareanställning.