Tidsbegränsad anställning

En tidsbegränsad anställning är en överenskommen visstidsanställning och kräver att man är överens i ett anställningsavtal och att anställningen gäller en viss tid. En överenskommen visstidsanställning får ej vara längre än ett år och arbetsgivaren får ej ha fler anställda än fem personer samtidigt.