Provanställning

Provanställning är en tidsbegränsad anställning som innebär att anställningen efter en prövotid antingen kan avslutas eller övergå i en tillsvidareanställning (fast anställning).

En provanställning får vara i högst sex månader och kan avbrytas av både arbetstagaren och arbetsgivaren före prövotidens utgång, under provanställningen gäller en uppsägningstid på 14 dagar enligt lagen om anställningsskydd men det är vanligt att uppsägningstiden är en månad enligt kollektivavtal. En provanställning kan pågå längre än sex månader om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen.

För att provanställningen ska upphöra och INTE övergå till en tillsvidareanställning måste besked lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång, det gäller både arbetstagare och arbetsgivare.

En provanställning är ofta ett steg till en tillsvidareanställningen och är därför ofta en bättre anställningsform än t.ex. vikariat och andra tidsbegränsade anställningsformer. Arbetsgivaren skall därför informera arbetstagare med tidsbegränsade anställningar om lediga provanställningar.