Projektanställning

Det finns egentligen inget som heter projektanställning men termen är ändå väldigt vanlig. En projektanställning är egentligen en visstidsanställning, antingen

  1. överenskommen visstidsanställning eller
  2. anställning viss tid för speciella arbetsuppgifter.

Överenskommen visstidsanställning

En överenskommen visstidsanställning kräver att man är överens i ett anställningsavtal och att anställningen gäller en viss tid. En överenskommen visstidsanställning får ej vara längre än ett år och arbetsgivaren får ej ha fler anställda än fem personer samtidigt.

Anställning viss tid för speciella arbetsuppgifter

Vid anställning viss tid för speciella arbetsuppgifter finns inga begränsar när det gäller antal personer eller tid men anställningen måste gälla tydliga arbetsuppgifter som inte ingår i den normala verksamheten – det kan t.ex. vara att bygga en hemsida för ett företag inom en annan bransch.

Som arbetsgivare

Som arbetsgivare bör man vara speciellt uppmärksam ifall man har mer än fem personer i visstidsantällning eller projektanställning och att dessa personers arbetsuppgifter verkligen är tydligt avgränsade och är utanför den normala verksamheten.