Anställningsavtal

Enligt Lagen om anställningsskydd, anställningslagen ska arbetsgivaren senast en månad efter det att det nya arbetet börjat lämna ett anställningsavtal till den anställde. I anställningsavtalet ska arbetsgivaren informera arbetstagaren skriftligt om de villkor som gäller för anställningen. I anställningsavtalet bör anges följande:

  • Arbetsplats
  • Arbetsuppgifter
  • Anställningsformen, om den är tidsbegränsad eller tillsvidare
  • Uppsägningstider
  • Lön och andra förmåner
  • Arbetstider
  • Semester
  • Om det finns kollektivavtal som gäller

Det finns gott om mallar för anställningsavtal att ladda ner på nätet för den arbetsgivare som inte har färdiga. Se t.ex. Unionens hemsida och Visma.